Zamknięcie ulicy Na Czekaj i utrudnienia na ul. Leśnej!!!

2014-10-08 Roboty budowlane w Bibicach na ul. Na Czekaj, związane z jej poszerzeniem, na odcinku od ul. Źródlanej do ul. Rezerwistów potrwają jeszcze co najmniej do połowy października. Równocześnie z pracami drogowymi prowadzona jest bowiem w tym miejscu budowa kanalizacji sanitarnej. W terenie równolegle pracuje dwóch wykonawców, roboty posuwają się wolniej niż pierwotnie zakładano. Z uwagi na głębokie wykopy związane z zabudową kanału sanitarnego i kanału deszczowego nie jest możliwe wykonywanie prac przy dużych opadach deszczu. Mimo to połączenie przebudowy ul. Na Czekaj z budową kanalizacji sanitarnej ma pozwolić na krótsze zamknięcie ww. drogi gminnej niż w przypadku prowadzenia odrębnie dwóch inwestycji. Niezależnie od powyższego można spodziewać się dodatkowych utrudnień na dalszym odcinku ul. Na Czekaj - prace związane z budową kanalizacji sanitarnej będą kontynuowane w kierunku drogi krajowej E7 aż do skrzyżowania z ul. Leśną oraz na ul. Leśnej.
wróć