Utrudnienia w ruchu na drogach – nadal zamknięta ul. Czekaj w Bibicach!

2014-10-27 Od połowy września trwają prace przy poszerzaniu ul. Na Czekaj w Bibicach, równocześnie w tej samej ulicy prowadzona jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Informujemy w ślad za wykonawcą, że wyłączenie drogi z ruchu może potrwać nawet do połowy listopada. Roboty budowlane w Bibicach na ul. Na Czekaj (odcinek od ul. Źródlanej do ul. Rezerwistów) obejmują jej poszerzenie, budowę chodnika wraz z odwodnieniem oraz przesunięcie istniejącego oświetlenia za nowo powstały chodnik. Na tym fragmencie ulicy wykonano już odcinek kanalizacji sanitarnej. Opóźnienia w inwestycji spowodowane zostały przeciągającymi się uzgodnieniami formalno-prawnymi z firmą Tauron dotyczącymi przeniesienia oświetlenia. Tauron możliwy termin wyłączenia prądu w celu przeniesienia słupów oświetlenia ulicznego wyznaczył bowiem dopiero na 31 października. Na ul. Na Czekaj pracuje równocześnie dwóch wykonawców – od kanalizacji i robót drogowych, stąd po tym terminie nadal można spodziewać się dodatkowych utrudnień na dalszym odcinku ul. Na Czekaj - prace związane z budową kanalizacji sanitarnej będą kontynuowane w kierunku drogi krajowej E7 aż do skrzyżowania z ul. Leśną oraz na ul. Leśnej. Jednak roboty będą prowadzone metodą przewiertów pod drogą, co będzie powodować miejscowe utrudnienia w ruchu (zwężenia do jednego pasa), jednak już bez konieczności zamykania drogi.
wróć