Kończymy budowę dachów !!!

2013-02-06 Serdecznie informujemy iż, trwają ostatnie prace nad budową dachów, rozpoczeliśmy prace związane z realizacja ścianek działowych wewnątrz budynków.
wróć